SERVICES

leadership_icon

Leadership

SERVICES

leadership_icon

Leadership

Ηγεσία στον 21ο αιώνα σημαίνει τη διαχείριση υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας, πολυπλοκότητας και δυναμισμού της αγοράς και των συνθηκών της επιχειρηματικότητας.

Ακρογωνιαίος λίθος της σύγχρονης ηγεσίας είναι η ικανότητα ενσωμάτωσης του πλούτου των γνώσεων και δεξιοτήτων που βρίσκονται μέσα σε μια επιχείρηση ή οργάνωση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας και οργάνωσης ενός πλαισίου εντός του οποίου αυτός ο πλούτος γίνεται παραγωγικός και καινοτόμος.

Το κεντρικό καθήκον ενός ηγέτη είναι να αναγνωρίσει ότι το πιο πολύτιμο κεφάλαιό του είναι οι άνθρωποί του και να γνωρίζει πως να εξελίσσει και να αξιοποιεί τις δυνατότητες αυτού του κεφαλαίου. Οι πρακτικές μάνατζμεντ που βασίζονται πρωτίστως στην «ιεραρχία», τη «διαχείριση» και την «εντολή» ως κυρίαρχα εργαλεία διοίκησης αποτελούν αναχρονιστικό παρελθόν. 

Τόσο η αυξανόμενη δυναμική και πολυπλοκότητα των συνθηκών που καθορίζουν το οικονομικό περιβάλλον όσο και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δε μπορούν ούτε να προβλεφθούν ούτε να κατανοηθούν εγκαίρως από μεμονωμένα άτομα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται στην ιεραρχία και όσο ικανά και αν είναι. Μόνο αν οι άνθρωποι συνεισφέρουν με τις γνώσεις, την πείρα και τις δεξιότητές τους στην επίλυση των προκλήσεων και συνεργάζονται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας μπορούν να παραχθούν βιώσιμα αποτελέσματα. Σε ένα πλαίσιο ηγεσίας που προωθεί την ομαδικότητα, την συμμετοχή, την συνεργασία, την συνυπευθυνότητα ευδοκιμούν η εξέλιξη, η ανάπτυξη και η καινοτομία, αλλά και διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης ή οργάνωσης. 

Η Elephant-Consulting υποστηρίζει τους πελάτες της στον επαναπροσδιορισμό και την εφαρμογή της δικής τους ηγετικής κουλτούρας.

Η Elephant Consulting διαθέτει δικό της κέντρο σεμιναρίων στη Ζαγορά Πηλίου. Το Project ζ είναι ένα διατηρητέο αρχοντικό στην εντυπωσιακή φύση του Πηλίου, όπου προσφέρουμε πολυήμερα εργαστήρια. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονη ψηφιακή συνεδριακή τεχνολογία και διαθέτει δυνατότητες διαμονής, εστίασης και υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Jonathan_haidt

Ο Jonathan Haidt είναι καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Στην έρευνά του ο Haidt εξετάζει τα διαισθητικά θεμέλια της ηθικής. Από το  2019 είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Από το 2018 μελετά τη επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην παρακμή της ψυχικής υγείας των εφήβων και στην άνοδο της πολιτικής δυσλειτουργίας.

“My mission is to conduct research on moral psychology and use those findings to help people understand each other, and to help important institutions work better.”